Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย กพจ. [IFRDD E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2554

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!          

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า121314151617

ที่
ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
3487/256361-1-0312-61045ผลของความหนาแน่นและการใช้ที่หลบซ่อนในการอนุบาลลูกปลาหลดวิภารัตน์ แสงจันทร์
35011/256360-1-0307-60066การเพาะพันธุ์และพัฒนาการคัพภะของปลาปล้องทองปรีดีประสาน พรโสภิณ,สมพร กันธิยะวงค์,เอกชัย บัวเกตุ,สุจนีย์ พรโสภิณ,วิศณุพร รัตนตรัยวงศ์
3515 /256362-3-0303-62093ความสำเร็จและการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำฯมาลาศรี คำศรี,สายันต์ มั่นการ,จินตนา ดำรงไตรภพ,อำพร ศักดิ์เศรษฐ
35210/256362-1-0307-62016-05การเพาะพันธ์ุปลากดหลวงโดยใช้อัตราส่วนเพศและจำนวนกล่องวางไข่ที่ต่างกันสมพร กันธิยะวงค์,ประสาน พรโสภิณ,วิศณุพร รัตนตรัยวงศ์,เอกชัย บัวเกตุ
35312/256360-1-0310-60059-01ผลของวิตามิน อี ต่อการพัฒนาการของระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของปลาแกงทรงยศ ศิลปชัย
3541/256259-0535-59047ผลของสีของภาชนะและสีของน้ำในการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามไกรสร ระศรี
3556/256256-0560-56018ผลของฮอร์โมนเคราะห์ ต่อมใต้สมอง ในการเพาะพันธุ์ปลาชะโอนหินอนุรักษ์ สุขโข
3563/256461-1-0314-61047การเลี้ยงปลาบู่ในกระชังในระบบน้ำหมุนเวียนที่อัตราความหนาแน่นต่างกันชัยสิทธิ์ เสนา,วีระ วัชรกรโยธิน,วิไชย ไชยแก้ว,มานพ เหล็มปาน
3586/256360-1-0306-60060ผลของสาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทินสังเคราะห์ต่อสี ของปลาทรงเครื่องกฤษณา เตบสัน,ณรัฐพัฒน์ อินวิเชียร,อรุณี รอดลอย,อรพินท์ จินตสถาพร
3599/256362-1-0306-62025ผลของไลโซเลซิตินต่อปริมาณแอสตาแซนทินที่มีผลต่อสีปลาทองญาณัท แสงชื่น,กฤษณา เตบสัน,ประวิลดา วิกรัยพัฒน์
3608 /256358-0564-58041การเลี้ยงปลาเวียนจากขนาด 7 เซนติเมตร เป็น 13 เซนติเมตร ที่ระดับความหนาแน่นต่างกันญาณัท แสงชื่น,นเรศ นาเมืองรักษ์,พิธเนตร์ อุทัศน์,สุริยัญ แสงหงษ์,สุภาพร มหันต์กิจ,,โยธิน เทอดวงศ์วรกุล
3611 /56312-3456-78901-234
3641/256462-1-310-62017-01ประสิทธิภาพของโปรตีน พลังงาน และต้นทุนการผลิตในการเลี้ยงปลาบึกในกระชังสุทัศน์ เผือกจีน,อุไรวรรณ ชำนาญเวช,ดาราวรรณ ยุทธยง,นเรศ นาเมืองรักษ์
3664/256458-0550-58036-003พัฒนาการการกินอาหารของลูกปลาชะโอนวัยอ่อนอุไรวรรณ ชำนาญเวช สุมิตร มาหะ
36723/255958 -0550-58097ผลการใช้สารดึงดูดผสมอาหารต่อการเจริญเติบโตของลูกปลาบู่ทรายประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ ดาราวรรณ ยุทธยงค์ ทวี วิพุทธานุมาศ วิชัย วัฒนกุล สุวีณา บานเย็น
3683/255954-0512-54078ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาสวายโมงขนาดกลางสาวิตรี ศิลาเกษ ดาราวรรณ ยุทธยงค์ ณัฐพงค์ วรรณพัฒน์ อรทัย ช่วงโชติ จูอะดี พงศ์มณีรัตน์

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า121314151617