Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย กพจ. [IFRDD E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2554

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!          

ชื่อ-นามสกุล :

อี-เมล์ :

โทรศัพท์ :

ข้อความของคุณ :

สถานที่ติดต่อ

กองวิจัยและพัฒนาประมงประมงน้ำจืด กรมประมง
เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 10900 ประเทศไทย Tel :0 2562 0600-15 ต่อ 5100  http://www.inlandfisheries.go.th

รับข่าวสารจากกองฯ (กรุณากรอกอี-เมล์)