Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สพช. [CFRDB E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2554

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!          
[ Basic Search ] เลือกภาษา :
แสดง คอลัมภ์ เงื่อนไข... คำที่ต้องการค้นหา...
ชื่อผู้วิจัย :
ชื่องานวิจัย :
ปี พ.ศ. :
ปีที่พิมพ์เผยแพร่ :
  หรือ :
Volume:
จำนวนหน้า :
ตัวเลือกการแสดง:    แสดงลิ้งค์ แสดง       แถวต่อหน้า
1. เรียงลำดับโดย :  น้อยไปมาก       มากไปน้อย
2. เรียงลำดับโดย :  น้อยไปมาก       มากไปน้อย
3. เรียงลำดับโดย :  น้อยไปมาก       มากไปน้อย

สถานที่ติดต่อ

สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง
เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0 2579 2151 โทรสาร 0 2579 6439 http://www.inlandfisheries.go.th

รับข่าวสารจากสำนักฯ (กรุณากรอกอี-เมล์)

เวอร์ชั่นบนมือถือ

เวอร์ชั่นบนมือถือ
เข้าชมได้ที่นี่ : mobile.freshwater