บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1/06/61 เปิดดู67ครั้ง
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง 2561 9/5/61 เปิดดู102ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการประมง 26/4/61 เปิดดู156ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4/04/61 เปิดดู27ครั้ง
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 18/9/60 เปิดดู16ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานผู้ช่วยประมง 25/8/2560 เปิดดู41ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 31/7/60 เปิดดู20ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกและประเมินฯตำแหน่งพนักงานพิมพ์ระดับส4กพจ. 27/3/60 เปิดดู21ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง 1/03/60 เปิดดู35ครั้ง
รับสมัครสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๔ 23/02/60 เปิดดู24ครั้ง