แจ้งเตือนภัยแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูหนาว 16/11/61 เปิดดู2ครั้ง
รายชื่อรับรองGAP_57(กลาง) 26/07/61 เปิดดู74ครั้ง
คำรับรองการปฏิบัติราชการ กพจ.ปีงบประมาณ 2561 12/7/61 เปิดดู157ครั้ง
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ ปี61 27/06/61 เปิดดู26ครั้ง
รายการคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุมัติกรอบรายการจากคณะกรรมการ ICT แล้ว ในปี 2560 22/5/60 เปิดดู57ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ุ 8/05/60 เปิดดู24ครั้ง
ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ 9/3/60 เปิดดู26ครั้ง
นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 23/2/60 เปิดดู19ครั้ง
กรมประมงแนะวิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูฝน 29/08/59 เปิดดู30ครั้ง
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ระยะเวลาระหว่าง 1 กรกฏาคม 2559 - 30 กันยายน 2559 25/08/59 เปิดดู68ครั้ง