Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

รับพรปีใหม่จากอธิบดีและท่านรอง
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ขอรับพรปีใหม่จาก ดร.วิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมมง นายมีศักดิ์ ภักดีคงรองอธิบดีกรมประมง และนางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ องอธิบดีกรมประมง
Last Update: 7 มกราคม 2559
อวยพรปีใหม่ ผอ.กพจ.
อวยพรปีใหม่ และ แสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด นายสนธิพนธ์ ผาสุขดี กับตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ข้าราชการและลูกจ้างพร้อมใจกันเข้าอวยพรปีใหม่ กันอย่างคับคั่ง
Last Update: 25 ธันวาคม 2558
สัมมนาการ กพจ.59
วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการประมงน้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ตั้งแต่วันที่ ๑๔-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก (ดาวน์โหลด รวมไฟล์present)
Last Update: 15 ธันวาคม 2558
การจัดกิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ
ดร.วิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง และ ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง ประชุมหารือในการจัดกิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการเพิ่มปริมาณอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ โดยกำหนดจัดคิกออฟปล่อยปลาในวันที่ ๒๘ ธ.ค.๕๘ ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี
Last Update: 16 ธันวาคม 2558
ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร โดยมีผู้แทนจากองค์กรภาคเอกชนเข้าร่วมการประชุมหารือ ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น ๕ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Last Update: 26 พฤศจิกายน 2558
แนวทางการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด
วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น ๒ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Last Update: 18 พฤศจิกายน
แรงจูงใจในการทำงาน
วันที่ ๑๓-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ทางกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ได้จัดโครงการสัมมนาการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน โดยมีวิทยากรสองท่านได้แก่ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี นายโยธิน เทอดวงศ์วรกุล และหัวหน้ากลุ่มวิชาการ นายอาคม ชุ่มธิ กพจ. ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ
Last Update: 16 พฤศจิกายน 2558
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรฯ
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๑๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจัดการประชุมโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง
Last Update: 12 พฤศจิกายน 2558
ปรับโครงสร้างและพัฒนาการผลิตสินค้า
วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการปรับโครงสร้างและพัฒนาการผลิตสินค้าประมง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการโครงการฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น ๗ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Last Update: 28 ตุลาคม 2558
อธิบดีมอบนโยบาย
วันที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง ดร.วิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง มอบนโยบายในการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกรมประมง
Last Update: 30 ตุลาคม 2558
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อความมั่นคง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมงจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยภายใต้ Theme “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. โดยภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการด้านประมงและจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำมีชีวิตที่น่าสนใจมากมาย รวมถึงได้มีการบรรยายเกี่ยวกับผลงานวิจัยที่โดดเด่นของกรมประมง อาทิ การเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล การเพาะเลี้ยงปลาช่อน การผลิตพันธุ์ปลากะรังที่มีมูลค่าสูงเชิงพาณิชย์ และอื่นๆอีกมากมาย การจัดนิทรรศการของกรมประมงในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีที่นำเสนอผลงานด้านวิชาการได้อย่างหลากหลายและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสาธารณชน
Last Update: 26ตุลาคม 2558
วันปลาสวยงามแห่งชาติ
วันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมถ่ายภาพเพื่อทำข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงาน "เดอะมอลล์ วันปลาสวยงามแห่งชาติ" ครั้งที่ ๑๒ จัดโดย บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับกรมประมง และชมรมผู้นิยมปลาสวยงามแห่งประเทศไทย ภายใต้คอนเซปต์ "มหัศจรรย์แห่งพันธุ์ปลา" โดยมีกำหนดการจัดงาน ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้อง MCC HALL ชั้น ๔ เดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน กรุงเทพมหานคร
Last Update: 12 ตุลาคม 2558
งานวันประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 32
วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมในพิธีเปิดงานวันประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2558 ระดับประเทศ โดยมี ดร.วิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำจืด อาทิ กุ้งก้ามกราม ปลาน้ำจืด และปลาบู่ ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ณ ท่าน้ำวัดโบสถ์ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
Last Update: 20 กันยายน 2558
นายวิมล จันทรโรทัย อธป.
วันวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 06.00 น.นายวิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ ภายในกรมประมงเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมประมง
Last Update: 7 ตุลาคม 2558
วันสถาปนากรมประมงปีที่ 89
วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ร่วมต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานเปิดงานวันครบรอบวันสถาปนากรมประมงปีที่ 89 พ.ศ. 2558 ณ กรมประมง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Last Update: 19 กันยายน 2558
ตรวจติดตามการปฏิบัติงาน
เมื่อ วันที่ 21 กันยายน 2558 นายนพดล ภูวพานิช ได้ลงตรวจติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนราธิวาส
Last Update: 21 กันยายน 2558
อุตสาหกรรมปลานิลสี่ภาค
เชิญ ช็อป ชิม! กับอุตสาหกรรมปลานิลสี่ภาค กรมประมงจัดการแสดงสินค้าปลานิลของเครือข่าย (Cluster) อุตสาหกรรมปลานิลสี่ภาค ที่นำทัพอาหารแปรรูปจากปลานิล ปลาส้ม ปลาหวาน ปลาแหนบ ปลาเส้นปรุงรสและอื่นๆ อีกมากมายภายในงาน ขอเชิญชวนทุกท่านพบกับสินค้าที่ถูกและดีแบบนี้ในวันที่ 17-18 กันยายน 2558 ณ กรมประมง
Last Update: 15 กันยายน 2558
งานปลาสวยงามภาคเหนือ
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดงานปลาสวยงามภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ จังหวัดเชียงใหม่
Last Update: 21 กันยายน 2558
ความรูู้เกี่ยวกับวินัยเจ้าหน้าที่รัฐ
วันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 9.30 น. นายเดชา ปรัชญารัตน์ หัวหน้ากลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที กรมประมง ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยเจ้าหน้าทีของรัฐ ให้แก้ข้าราชการ และพนักงานราชการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง
Last Update: 10 สิงหาคม 2558
อบรมเชิงปฎิบัติการ
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 นายนพดล ภูวพานิช ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมและสนับสนุนเกษตรกรเข้าสู่ การรับรองมาตรฐานจีเอพีแบบกลุ่ม การฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมนานาชาติ บางแสน จังหวัดชลบุรี
Last Update: 5 สิงหาคม 2558
ผอ.กพจ มอบประกาศนียบัตร
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 นายนพดล ภูวพานิช ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ได้เป็นเกียรติมอบประกาศนียบัตรให้ แก่นักวิชาการประมง จากหน่วยงาน WordFish และ Bangladesh Fisheries Research lnstitute จากประเทศบังคลาเทศ โครงการ Traing Program for worldfish staff ได้จัดฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558 ณ สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง
Last Update: 13 กรกฎาคม 2558
"ปล่อยปลาหมูคืนถิ่น"
วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.00 น. ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ และนายนพดล ภูวพานิช ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด โครงการ "ปล่อยปลาหมูคืนถิ่น" ณ บริเวณริมแม่น้ำน่าน หน้าวัดท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
Last Update: 17 กรกฎาคม 2558
ประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 27
วันที่ 27 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีฯ ดร.จูอะดี พงศ์มณีรตน์ รองอธิบดีฯ และนายนพดล ภูวพานิช ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ผู้บริหารกรมประมง ผู้เชี่ยวชาญกรมประมง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จากกรมประมง ในพิธีเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 27 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ปทุมธานี พร้อมกิจกรรมปล่อยปลาออนไลน์และเยี่ยมบูธปลาเตะบอล
Last Update: 29 มิถุนายน 2558
“เทศกาลไม้ดอกไม้ประดับและปลาสวยงาม”
วันที่ 5 - 28 มิถุนายนนี้ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมประมง สนองรับนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย และเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการ รวมถึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูล และรับทราบถึงความต้องการจากผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อจะได้นำกลับไปพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นในอนาคต
Last Update: 8 มิถุนายน 2558
แถลงข่าวเทศกาลไม้ดอกและปลาสวยงาม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง พร้อมด้วยนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง และนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับและปลาสวยงาม ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ หวังกระตุ้นตลาดไม้ดอกไม้ประดับและปลาสวยงามของไทยซึ่งงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 -28 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 -19.00 น. ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
Last Update: 22 พฤษภาคม 2558
ฤดูน้ำแดง
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณท่าน้ำวัดมูลเหล็ก อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี กรมประมงจัดพิธีเปิดงานวันคุ้มครองปลาน้ำจืดมีไข่ฯ “ฤดูน้ำแดง” ประจำปี 2558 ครอบคลุมแหล่งน้ำจืดทั่วประเทศ โดยมีการประกาศใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรประมงให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน พร้อมกันนี้ยังได้มีการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 999,999 ล้านตัว เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นให้รู้จักการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำ
Last Update: 18 พฤษภาคม 2558
รดน้ำดำหัว ผอ.กพจ ผชช. 58
วันที่ 8 เมษายน 2558 ฝ่ายบริหารกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ได้จัดกิจกรรม รดน้ำดำหัว นายนพดล ภูวพานิช ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และนายวิทยา หวังเจริญพร ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง กพจ. กรมประมง เวลา 9.00 น.
Last Update: 8 เมษายน 2558
ประชุมจัดเตรียมงานประมงน้อมเกล้า
นายนพดล ภูวพานิช ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เป็นประธานในการประชุมและมีผู้เชี่ยวชาญผู้อำนวยการสถาบันและผู้อำนวยการศูนย์ รวมทั้งหมด23ท่านได้หารือการจัดงานประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 27 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดนิทรรศการและกิจกรรมของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จัดกิจกรรมปล่อยปลาออนไลน์ และงบประมาณและบุคลากร งานจะเริ่มขึ้นในวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ประชุมวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา09.30 น. ณ ห้องประชุมมือเสือ กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
Last Update: 15 พฤษภาคม 2558
ปล่อยปลาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
2 เมษายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยมี นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยข้าราชการกรมประมงเฝ้ารับเสด็จ กรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายปลาไทย 9 ชนิด ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ ได้แก่ ตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกไทย ปลาโพง ปลาหมอไทย ปลากราย ปลากระแห ปลาสร้อยขาว ปลาบึก รวมห้าแสนเก้าหมื่นตัว
Last Update: 2 เมษายน 2558
ตลาดปลาสวยงามระดับประเทศ
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2558 กรมประมงจัดสัมมนาการขับเคลื่อนเพื่อการเชื่อมโยงภาคการผลิตและการตลาดปลาสวยงามระดับประเทศ พร้อมลงนาม MOU ร่วมกับผู้ประกอบการปลาสวยงาม ได้แก่ ตลาดฟิชวิลเลจ บริษัท ไทยเฉียนหวู่ จำกัด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และสหกรณ์ปลาสวยงามแหล่งสยาม หวังผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าปลาสวยงามที่มีคุณภาพของโลกภายในปี พ.ศ. 2559 ณ ตลาดฟิชวิลเลจ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
Last Update: 23 มีนาคม 2558
ประชุมความคืบหน้าการเตรียมการสัมมนา
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เป็นประธาน และนายนพดล ภูวพานิช ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ประชุมความคืบหน้าการเตรียมการสัมมนาการขับเคลื่อนเพื่อการเชื่อมโยงภาคการผลิตและการตลาดปลาสวยงามระดับประเทศ ณ ตลาดฟิชวิลเลจ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
Last Update: 17 มีนาคม 2558
ปรับโครงสร้างพัฒนาผลิตสินค้าประมง
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง และนางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมแถลงข่าวการดำเนินการโครงการปรับโครงสร้างและพัฒนาการผลิตสินค้าประมงต่อสื่อมวลชน ณ ห้องประชุมอานนท์ส่วนขยาย วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 14.30 น.
Last Update: 19 มีนาคม 2558
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง และนายนพดล ภูวพานิช ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดได้เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๘๗ พรรษา ณ กว๊านพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา
Last Update: 23 กุมภาพันธ์ 2558
ประมงเตือน...เลิกเปิบเมนูจากปลาปักเป้า
เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 58 เวลา 13.30 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้เชี่ยวชาญอนุกรมวิธานสัตว์น้ำจืด ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ ช่วงเจาะข่าวเด่น และ ช่องthaipbs ประเด็นพิษของปลาปักเป้า หลังมีข่าวชาวบ้านนำไปกินแล้วเสียชีวิต จากการสำรวจพบว่าปลาปักเป้าที่พบในน่านน้ำไทยมีทั้งหมด 42 ชนิด อ่านต่อ
Last Update: 25 กุมภาพันธ์ 2558
ท่านรองฯจูอะดีมอบนโยบาย
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง ได้เข้าเป็นประธานการประชุมประจำเดือน ของ กพจ.และได้มอบนโยบายให้ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด มีผู้เข้าร่วมการประชุม นายนพดล ภูวพานิช ผู้อำนวยการ กพจ. และผู้อำนวยการสถาบันฯ อีก 5 สถาบัน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย 58 ศูนย์ และ และข้าราชการในกองวิจัยฯ ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง
Last Update: 9 กุมภาพันธ์ 2558
“เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำ”
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 นายนภดล ภูวพานิช ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำ” ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการด้านธุรกิจพรรณไม้น้ำและประชาชนผู้สนใจทั่วไป จำนวน 45 ราย ในระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง
Last Update: 17 กุมภาพันธ์ 2558
ผอ.สพจ เปิดสัมมนา Food Safety
วันที่ 28 มกราคม 2558 นายนพดล ภูวพานิช ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ได้เป็นประธานเปิดการสัมมนา การดำเนินงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (food safety) สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ตั้งแต่วันที่ 28 - 29 มกราคม 2558 ณ โรงแรมเชียงคาน จังหวัดเลย
Last Update: 28 มกราคมม 2558
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 อธิบดีกรมประมง และท่านรองฯ จูอะดี ได้จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการฯ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายด้านการเกษตรเพื่อปรับโครงสร้างและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรให้มีความเข้มแข็ง และสามารถแข่งขันได้ เปลี่ยนระบบการส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรกร อ่านต่อ
Last Update: 6 กุมภาพันธ์ 2558
ยินดีกับนักวิจัยจากกรมประมง
วันที่ 16 มกราคม 2558 ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยจากกรมประมงที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ 'ผลงานเด่น สวก.ได้แก่ท่านผู้เชี่ยวชาญ ดร.วารินทร์ ธนาสมหวังจากโครงการต้นแบบการผลิตพันธุ์ปลากะรังมูลค่าสูงเชิงพาณิชย์ อีกโครงการฯคือพี่อ้อมเดือน มีจุ้ย กับ ดร.วชิระ กิติศักดิ์ จากโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงหอยมุกน้ำจืดและการผลิตไข่มุกน้ำจืดเพื่อการพาณิชย์ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์
Last Update: 19 มกราคมม 2558
ผอ.สพจ ตรวจเยี่ยม ศพจ.สตูล
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 นายนพดล ภูวพานิช ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ได้มาตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล โดยได้ตรวจติดตามการดำเนินงานในโครงการต่างๆและเยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์และเพาะพันธุ์เต่าบกและเต่าน้ำจืด ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูลได้ดำเนินการมาตลอดตั้งแต่ปี 2526 เป็นต้นมา
Last Update: 23 มกราคม 2558
สัมมนาประจำปี2558
เมื่อวันที่ 22-26 ธันวาคม 2557 สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ได้จัดสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการประมงน้ำจืด ประจำปี 2558 ณ โรงแรมรอยัล แม่โขง หนองคาย จังหวัดหนองคาย
Last Update: 5 มกราคม 2558
อวยพรผอ.สำนักฯ
วันที่ 6 มกราคม 2558 นายอาคม ชุ่มธิ หัวหน้ากลุ่มวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดและหัวหน้าฝ่ายบริหาร นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ขอรับพรปีใหม่จากนายนพดล ภูวพานิช ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
Last Update: 6 มกราคม 2558
ขอรับพรปีใหม่จากอธิบดีและท่านรอง
วันอังคารที่ 6 มกราคม 2558 นายนพดล ภูวพานิช ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ขอรับพรปีใหม่จากนายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมมง และนายมีศักดิ์ ภักดีคงรองอธิบดีกรมประมง
Last Update: 6 มกราคมม 2558
งานแถลงข่าว TIOFE 2015
วันที่ 8 มกราคม 2558 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการแถลงข่าวการจัด “งานแสดงสินค้าปลาสวยงามระดับนานาชาติ” Thailand International Ornamental Fish Expo 2015 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
Last Update: 9 มกราคม 2558