Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง และนายนพดล ภูวพานิช ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และผู้บริหารตลอดจนเจ้าหน้าที่กรมประมง ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล พร้อมกันนี้ได้มีการจัดพิธีเปิดกิจกรรม "ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง
Last Update: 3 ธันวาคม 2557  
ประชาชนได้รู้ คืนความสุขให้คนไทย
วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าว เรื่อง “เกษตรกรได้รับ ประชาชนได้รู้ คืนความสุขสู่คนไทย จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งสุขปีใหม่2558ทั้งนี้การเปิดให้ประชาชนเข้าชมในศูนย์เรียนรู้ทั้ง13แห่งของกรมประมงนั้น ประชาชนสามารถเข้าชมได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมแต่ประการใดในระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2557 – 4 มกราคม 2558 
Last Update: 15 ธันวาคม 2557 
สื่อฯเข้าเยี่ยมศูนย์กาญจนบุรีฯ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. ได้จัดกิจกรรมโครงการสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 7 โดยได้นำสื่อมวลชน ประมาณ 50 คน และเจ้าหน้าที่ของ สวก ประมาณ 30 คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการการพัฒนาการเพาะเลี้ยงหอยมุกน้ำจืดและการผลิตไข่มุกน้ำจืดเพื่อการพาณิชย์และ โครงการการพัฒนาอาหารในกระบวนการเพาะเลี้ยงหอยมุกน้ำจืดเพื่อการพาณิชย์ ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรี
Last Update: 25 พฤศจิกายน 2557  
โครงการสือมวลชลสัญจร ครั้งที่7
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสื่อมวลชนสัญจร ณ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อศึกษาและเยี่ยมชมศักยภาพ โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีระบบการผลิตปลาม้าเชิงพาณิชย์ และโครงการการผลิตปลาเสือตอลายเล็กเพื่อการเพาะเลี้ยงเชิงการค้า เพื่อนำไปเผยแพร่ตามสื่อสาธารณะ    
Last Update: 26 พฤศจิกายน 2557 
ขยายพันธุ์ "ปลาเวียน" สู่สัตว์เศรษฐกิจ 
จากเดิมทีปลาเวียน ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดของไทย กลายเป็นปลาที่สวยงาม หายากและใกล้สูญพันธุ์ ทำให้ราคาแพง แต่ล่าสุดผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี กรมประมง นายนพดล ภูวพานิช ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด บอกว่า   
Last Update: 28 ตุลาคม 2557   
ปล่อยปลา จ.อยุธยา
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ท่าน้ำชัยยุทธ บริเวณศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมประมงจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ จำนวน 9 ล้านกว่าตัว จากยอดรวมทั้งสิ้น 99 ล้านตัว โดยจะทยอยปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำฟื้นฟูระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติ ตลอดจนเป็นการสร้างแหล่งอาหารให้กับประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ    
Last Update: 14 พฤศจิกายน 2557   
ผอ.สพจ ต้อนรับเคนยา
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายนพดล ภูวพานิช ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาปะมงน้ำจืด พร้อมด้วย ข้าราชการ เป็นตัวแทนอธิบดีกรมประมง ต้อนรับคณะดูงานมาจากประเทศเคนยา เพื่อศึกษาดูงานในกรมประมง
Last Update: 15 ตุลาคม 2557   
ร่วมแสดงความยินดี
วันที่ 6 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ กรมประมง นายนพดล ภูวพานิช ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาปะมงน้ำจืด พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมง ร่วมแสดงความยินดี และต้อนรับ ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง
Last Update: 7  ตุลาคม 2557  
ลงนามถวายพระพร
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 นายนพดล ภูวพานิช ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาปะมงน้ำจืด
พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมกันลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ตึกจุฬาภรณ์ กรมประมง
Last Update: 15 ตุลาคม 2557   
วันเกษียณอายุราชการ
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ร่วมส่ง นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง และ นายเชิดศักดิ์ วงษ์กมลชุณห์ รองอธิบดีกรมประมง เกษียณอายุราชการ ณ อาคารจุฬาภรณ์
Last Update: 26 กันยายน 2557  
มุทิตาจิตพี่น้อง สพจ.
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 นายนพดล ภูวพานิช ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาปะมงน้ำจืด พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมง ร่วมในงานเกษียณอายุราชการ และมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ของสำนักฯ
Last Update: 30 กันยายน 2557   
วันเกษียณอายุราชการ
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ร่วมส่ง นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง และ นายเชิดศักดิ์ วงษ์กมลชุณห์ รองอธิบดีกรมประมง เกษียณอายุราชการ ณ อาคารจุฬาภรณ์
Last Update: 26 กันยายน 2557  
วันสถาปนากรมประมงครบรอบ 88ปี
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557 นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมประมงครบรอบ 88 ปี
Last Update: 22 กันยายน 2557   
วันประมงแห่งชาติประจำปี 2557
วันที่  19 กันยายน 2557 นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง ปล่อยปลาออนไลน์พร้อมกัน 4 ภาค ได้แก่ เหนือ (จังหวัดพะเยา) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดสกลนคร) ภาคกลาง (จังหวัดเพชรบุรี) และภาคใต้ (จังหวัดสงขลา)  ณ ท่าน้ำชัยยุทธ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Last Update: 19 กันยายน 2557  
แถลงข่าวจัดงาน สีสรรพรรณไม้ฯ
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องเทเวศร์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรมประมงได้ร่วมแถลงข่าวจัดงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 โดยการจัดงานปีนี้ กรมประมงนำพันธุ์ปลาพลวงชมพูที่ได้จากการเพาะพันธ์ุตามพระราชดำริมาจัดแสดง
Last Update: 30 กรกฏาคม 2557    
สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 8
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 8 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กทม. และทรงแทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ปล่อยปลาพวงชมพูออนไลน์จำนวน 3,000 ตัว ลงอ่างเก็บน้ำฮาลาบาลา จังหวัดยะลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557
Last Update: 15 สิงหาคม 2557  
เส้นทางอุตสาหกรรมจระเข้ไทย
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 กรมประมงจัดทริปนำคณะสื่อมวลชน ชม "เส้นทางอุตสาหกรรมจระเข้ไทย" ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อศึกษาการดำเนินงานของอุตสาหกรรมจระเข้ไทย ตลอดสายการผลิตทั้งในส่วนการเพาะเลี้ยง และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจระเข้
Last Update: 24 กรกฏาคม 2557  
อวยพรวันเกิดผอ.สพจ
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 นายอาคม ชุ่มธิ หัวหน้ากลุ่มวิชาการสพจ. และข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมอวยพรอวยพรวันคล้ายวันเกิด นายนพดล ภูวพานิช ผอ.สพจ ในวันเกิดท่าน ขอให้ท่าน อายุ ยืนหมื่นปี ไม่มีหมอง วรรณะ ผ่อง โสภา สง่าศรี กายรื่น ชื่นชีวี พละ แข็งแรงดี ทุกวี่วัน
Last Update: 21 สิงหาคม 2557  
เส้นทางอุตสาหกรรมจระเข้ไทย
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 กรมประมงจัดทริปนำคณะสื่อมวลชน ชม "เส้นทางอุตสาหกรรมจระเข้ไทย" ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อศึกษาการดำเนินงานของอุตสาหกรรมจระเข้ไทย ตลอดสายการผลิตทั้งในส่วนการเพาะเลี้ยง และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจระเข้
Last Update: 24 กรกฏาคม 2557  
23-07-2557 ปล่อยกุ้งก้ามกราม
เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2557 ณ ท่าชัยยุทธ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อธิบดี รองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง ร่วมปล่อยกุ้งก้ามกรามตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา อ่านต่อ
Last Update: 24 กรกฏาคม 2557  
บรรยากาศงานประมงน้อมเกล้า
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดได้จัดป่าพรุจำลอง แสดงพันธ์ปลาน้ำจืด ปล่อยปลาออนไลน์ และนิทรรศการหอยมุกในงานวันประมงน้อมเกล้า ณ ห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิต โดยจัดแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงหอยมุกตลอดทั้งงานในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 - 6 กรกฏาคม 2557
Last Update: 30 มิถุนายน 2557  
พิธีเปิดโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามฯ
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง กรมประมงจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้ง
ก้ามกรามจำนวน 5 ล้านตัว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อ่านต่อ
Last Update: 30 มิถุนายน 2557 
ทำบุญตักบาตรอาสาฬหบูชา
เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานกรมประมง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ บริเวณหลังอาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
Last Update: 10 กรกฏาคม 2557
บรรยากาศงานประมงน้อมเกล้า
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจัดป่าพรุจำลอง แสดงพันธ์ปลาน้ำจืด และนิทรรศการหอยมุกในงานวันประมงน้อมเกล้า ณ ห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิต โดยจัดแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงหอยมุกตลอดทั้งงานในวันที่ 27-6 กค. 57
Last Update: 30 มิถุนายน 2557  
ปล่อยปลาออนไลน์
นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง และนายนพดล ภูวพานิช ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเปิดงานปล่อยปลาออนไลน์ ให้ผู้ใช้บริการห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตสามารถทำบุญปล่อยปลาได้ที่กว๊านพะเยา จ.พะเยา รายได้ทั้งหมดสมทบมูลนิธิจุฬาภรณ์
Last Update: 30 มิถุนายน 2557
งานปลาสวยงามและกล้วยไม้
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557 นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง และนายนพดล ภูวพานิช ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เป็นประธานเปิดงานปลาสวยงามอีสานร่วมประสานคนใจเดียวกัน ครั้งที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ถึง 1 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น
Last Update: 2 มิถุนายน 2557 
แถลงข่าวประมงน้อมเกล้าครั้งที่ ๒๖
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม พะยูน ชั้น 7 กรมประมง กรมประมง แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล คณะ ร่วมกับศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ร่วมแถลงข่าวในงาน มหัศจรรย์พันธุ์ปลา มหัศจรรย์บอลโลก งาน“วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 26” งานประกวดปลาสวยงามและแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
Last Update: 18 มิถุนายน 2557  
งานปลาสวยงามและกล้วยไม้
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557 นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง และนายนพดล ภูวพานิช ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เป็นประธานเปิดงานปลาสวยงามอีสานร่วมประสานคนใจเดียวกัน ครั้งที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ถึง 1 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น
Last Update: 2 มิถุนายน 2557 
วันคุ้มครองปลาน้ำจืดมีไข่
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ บริเวณท่าน้ำนนท์ จังหวัดนนทบุรี กรมประมงจัดงาน “วันคุ้มครองปลาน้ำจืดมีไข่” หรือ “ฤดูน้ำแดง” ประจำปี 2557 ภายในงานมีการจัดนิทรรศการความรู้ด้านการประมง อาทิ เรื่องเครื่องมือการทำประมง รวมถึง การจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ และการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1.7 ล้านตัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
Last Update: 14 พฤษภาคม 2557  
ผอ.สพจ.เตรียมสถานที่รับเสด็จ
รเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง และที่ปรึกษากรมประมง นายนพดล ภวพานิช ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ตรวจเยี่ยมและเตรียมความพร้อม รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ณ โครงการพระราชดำริหนองเต่า สะหวันนะเขต สปป.ลาว
Last Update: 29 เมษายน 2557
ผอ.สพจ.เตรียมสถานที่รับเสด็จ
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง และที่ปรึกษากรมประมง นายนพดล ภวพานิช ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ตรวจเยี่ยมและเตรียมความพร้อม รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ณ โครงการพระราชดำริหนองเต่า สะหวันนะเขต สปป.ลาว
Last Update: 29 เมษายน 2557 
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจ.ลำพูน
นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง เป็นประธานและนายนพดล ภูวพานิช ผ.อ.สพจ.เข้าร่วมงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปล่อยขบวนคาราวานรถลำเลียงพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร กรมประมง ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยบง ม.2 ต.ท่าปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
Last Update: 21 เมษายน 2557  
สัมมนาวิชาการปี 2557
ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2557 สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ได้จัดสัมมนาการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปี 2557 ณ โรงแรม เดอะ รอย์ล พาราไดส์ & สปา จ.ภูเก็ต   (ดาวน์โหลด รวมไฟล์present ปี 2557)
(อ่านต่อ) (ดูรูปแข่งกีฬามหาสนุก)

Last Update: 8 เมษายน 2557
งานครบรอม60ปี ศพจ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 นายนพดล ภูวพานิช  ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ได้ร่วมงานครบรอบ 60 ปี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่ ร่วมรดน้ำดำหัวข้าราชการเกษียน ปจ.เชียงใหม่
Last Update: 18 เมษายน 2557 
ตรวจเยี่ยมศุนย์วิจัยฯพัทลุง
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 นายนพดล ภูวพานิช ผู้อำนวยการ สพจ. เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง และได้ไปเป็นประธานเปิดฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการปฏิบัติที่ดีเพื่อเข้าสู่เมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง 
Last Update: 27 มีนาคม 2557
สัมมนาวิชาการปี 2557
ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2557 สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ได้จัดสัมมนาการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปี 2557 ณ โรงแรม เดอะ รอย์ล พาราไดส์ & สปา จ.ภูเก็ต   (ดาวน์โหลด รวมไฟล์present ปี 2557)
(อ่านต่อ) (ดูรูปแข่งกีฬามหาสนุก)

Last Update: 8 เมษายน 2557
ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยฯชลบุรี
เมื่อวันที่26 มีนาคม 2557 นายนพดล ภูวพานิช ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เข้าตรวจเยี่ยม ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชลบุรี 
Last Update: 25 มีนาคม 2557
อธิบดีกรมประมงมอบพันธ์ุปลา
เมื่อวันที่11 มีนาคม 2557 นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกรมประมงและหัวหน้าหน่วยงานกรมประมง เขต19 มอบพันธุ์ปลาจาด จำนวน 60,000 ตัว (อ่านต่อ)
Last Update: 25 มีนาคม 2557
ฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการขึ้นทะเบียน

 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 ณ ห้องรวยเพชร โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ นายเชิดศักดิ์ วงษ์กมลชุณห์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “แนวทางการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์เพื่อการค้าระหว่างประเทศกับสำนักเลขาธิการ CITES” เพื่อแนะแนวทางการเตรียมความพร้อม (อ่านต่อ)
Last Update: 13 มีนาคม 2557
งาน ORGANIC LIFE FESTIVAL

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 กรมประมงร่วมจัดงาน ORGANIC LIFE FESTIVAL ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 15.00น ถึง 24.00น ณ ศูนย์การค้าริมแม่น้ำเจ้าพระยา Asiatque The River Front โดยกรมประมงได้นำสาหร่ายทะเลจัดแสดงพร้อมการสาธิตการแปรรูปสาหร่าย (อ่านต่อ)
Last Update: 12 มีนาคม 2557
ฝึกอบรม(MD/FMD) ศพจ.อุดรธานี

 เมื่อวันที่ 3-4 มี.ค.57 สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ AquaMDF เพื่อออกหนังสือกำกับการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ (MD/FMD) 
Last Update: 10 มีนาคม 2557
ฝึกอบรม(MD/FMD) ศพจ.ขอนแก่น

 เมื่อวันที่ 5-6 มี.ค.57 สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ AquaMDF เพื่อออกหนังสือกำกับการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ (MD/FMD) 
Last Update: 10 มีนาคม 2557
วางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์ฯ

 เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ วันรำลึกถึงสามบูรพาจารย์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้บริหารระดับสูงพร้อมด้วยข้าราชการกรมประมง ร่วมวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ 
Last Update: 4 กุมภาพันธ์ 2557
ทำบุญและจัดงานเลี้ยงปีใหม่

สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจัดงานทำบุญเลี้ยงพระและงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ ข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างประจำจากจังหวัดต่างๆมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ในวันที่ 8 มกราคม 2557
Last Update: 9 มกราคม 2557
อวยพรวันขึ้นปีใหม่ผอ.สำนัก
 ข้าราชการภายใต้สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดร่วมเข้าอวยพรปีใหม่ 2557 นายนพดล ภูวพานิช ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด วันที่ 27 ธันวาคม 2556
Last Update: 27 ธันวาคม 2556
สพจ.จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ
 สพจ.จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ AquaMDF เพื่อออกหนังสือกำกับการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำและลูกพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 2 รุ่นวันที่ 6-9 ม.ค.57
Last Update: 14 มกราคม 2557