Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

พิธีรับ สคส. ปีใหม่จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
พิธีรดน้ำคารวะบูรพาจารย์ 2 ก.พ.55
ตักบาตรข้าวสวยและข้าวเหนียว 

วันที่่ 26 มี.ค.55 ตึกจุฬาภรณ์ กรมประมง
รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกราน
รดน้ำขอพร รัฐมนตรีว่าการ กรมประมงสืบสาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สงกรานต์ไทย รดน้ำผู้อาวุโส
วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหการณ์

นางสาวสุพัตรา ธนเสรีวัฒน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าว การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหการณ์ เนื่องในโอกาศ ครบ120ปี ในวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2555
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จทรงปล่อยปลา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ จังหวัดนราธิวาส เสด็จทรงปล่อยพันธุ์ปลา ณ ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิริธร(ป่าพรุโต๊ะแดง)และทรงทอดพระเนตรการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์และผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำจากนักเรียนและกลุ่มแม่บ้าน ณ โรงเรียนบ้านสะปอมและทรงทอดพระเนตรการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์และบ่อพลาสติก ณ โรงเรียนบ้านหัวเขา
รายการ Brand New Gen ถ่ายทำอควาเรี่ยม

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 รายการ Ban new Gen (Truevison) ขออนุญาติถ่ายทำอควาเรี่ยม และหอประวัติกรมประมง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ออกสู่สาธาณะชนต่อไป
คืนความสุขสู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 กรมประมงได้นำ ลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาวและลูกพันธุ์ปลาสลิด 2 แสนกว่าตัว ไปปล่อยลงบริเวณคลองลำแขก ภายใต้กิจกรรม "คืนความสุขสู่ชุมชน"
สัมนาวิชาการด้านการประมงน้ำจืด ประจำปี 2555

วันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 2555
ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา
 โหลด บรรยายพิเศษ     ดูภาพ     โหลด present
อวยพรวันเกิด ท่านรองอธิบดีสมหวัง พิมลบุตร 

วันที่ 29 พ.ค.55
 งานประมงน้อมเกล้า  ครั้งที่ 24

จุดให้สัญญาณที่ฟิวเจอร์ จุดปล่อยปลาสระเก็บน้ำพระราม 9
วันที่ 29 มิ.ย.55 - 8 ก.ค.55
ประมงรวมใจ รักษ์ รู้ สู้ภัยธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 กรมประมงได้จัด งาน ประมงรวมใจ รักษ์ รู้ สู้ภัยธรรมชาติ ณ บริเวณสวนชมน่านจังหวัดพิษณุโลก
ปล่อยพันธุ์ปลาคืนกลับรับน้ำนอง

โครงการปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปลาเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำก่อนฤดูน้ำหลากในพื้นที่รับน้ำนอง 21 - 22 กรกฏาคม 2555 ณ บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ ดูภาพ
พีธีเปิดอบรมปลูกพรรณไม้น้ำโดยไม่ต้องใช้ดินฯ

อบรมระหว่างประเทศ ปลูกพรรณไม้น้ำโดยไม่ต้อง ใช้ดิน และเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต 30 กค. - 28 สค.55
อบรมเชิงปฏิบัติการอนุกรมวิธาน

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "อนุกรมวิธานประมง" ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 ณ ศุนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา
๒๑ กันยายน วันประมงแห่งชาติ

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ แม่น้ำมูล ท่าน้ำวัดหลวง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

๘๖ ปี กรมประมง

สานสัมพันธ์ไมตรี 86 ปี กรมประมง
วันที่ 21 กันยายน 2555 ดูภาพ