1 เชียงใหม่
 
2 แพร่

3 แม่ฮ่องสอน
 
4 กรุงเทพ
 
5 กาญจนบุรี
 
6 กาฬสินธุ์
 
7 กำแพงเพชร
 
8 ขอนแก่น
 9 ฉะเชิงเทรา  10 ชลบุรี  11 ชัยนาท  12 ชัยภูมิ
 13 ตรัง  14 ตราด  
15 นครนายก
 16 นครปฐม
 17 นครราชสีมา  
18 นครศรีธรรมราช
 
19 นราธิวาส
 
20 น่าน
 21 ปทุมธานี  
22 ประจวบคีรีขันธ์
 
23 ปราจีนบุรี
 
24 อยุธยา
 25 พะเยา  26 พิจิตร  27 พิษณุโลก  
28 มหาสารคาม
 
29 มุกดาหาร
 
30 ยโสธร
 31 ยะลา  
32 ร้อยเอ็ด
 
33 ระยอง
 34 ราชบุรี  
35 ลพบุรี
 36 ลำปาง
 37 ลำพูน  38 ศรีสะเกษ  39 สกลนคร  
40 สตูล
 
41 สมุทรปราการ
 42 สมุทรสาคร  43 สระแก้ว  44 สระบุรี
 45 สุโขทัย  46 สุพรรณบุรี  47 สุราษฎร์ธานี  48 สุรินทร์
 
49 หนองบัวลำภู
 50 อ่างทอง  51 อุดรธานี  
52 อุตรดิตถ์
  53 อุบลราชธานี
 

สรุปจำนวนฟาร์มเลี้ยงปลาดุกและสวาย GAP
สรุปจำนวนฟาร์มเลี้ยงปลาดุกและสวาย GAP

 

ติดต่อประสานงานได้ที่ กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

 โทรศัพท์ 0 2562 0426 โทรสาร 0 2562 0426 โทรภายใน 14414

 E-mail: inland.foodsafety@gmail.com